01.05.2019 - Формується збірник «Гілея: науковий вісник». Вип.145 (червень2019 р.).

Статті до вип. 145 надсилати до 30травня 2019 (включно). Збірник вийде до 10 липня 2019 р.

Статті та матеріали (статті, рецензії, скановані квитанції про оплату друку статті) надсилаються тільки електронною поштою.

Редакція збірника

31.07.2009 -

Всеукраїнське фахове видання «ГІЛЕЯ: НАУКОВИЙ ВІСНИК», збірник наукових праць:

Збірник засновано 2004 року

ЗМіжнародний стандартний серійний номер (ISSN) - 2076-1554

Вихід з друку – щомісячно

Фахове видання:

  1) З філософських, політичних наук затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13 липня 2015 р.;

  2) З історичних наук затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21 грудня 2015 р.

  Напрями:

 – Філософські науки;

 – Політичні науки;

 – Історичні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 22632-12532 ПР від 24 квітня 2017 року

Друкується за рішенням: Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Збірник входить до міжнародних баз: Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).

03.09.2008 -

Шеф-редактор збірника:

Андрущенко Віктор Петрович,

член–кореспондент НАН України, академік АПН України, доктор філософських наук, професор, Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі освіти, Президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи

02.09.2008 -

Головний редактор:

Вашкевич Віктор Миколайович,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений працівник народної освіти України, академік Української академії наук

01.09.2008 -

Співредактори:

Кивлюк Ольга Петрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного технологічного університету, заслужений працівник освіти України, академік Української академії наук

© 2008-2019, Усі права захищено.