Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді: ціннісносвітоглядні орієнтири. - 2011
Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – К.: Світогляд, 2010. – 274 с. ISBN 978-966-8837-15-0
Пропонований посібник – це навчальний курс, в якому роз-глядається одне з найбільш складних завдань, яке має розв’язувати українське суспільство та система освіти – форму вання історичної свідомості студентської молоді. Розглядаються найбільш ефективні форми історичного виховання, що сприяють громадянському становленню молоді. Для студентів гуманітарних спеціальностей, для всіх, кого цікавлять питання історії і хто прагне зрозуміти глибинні про-цеси, що визначають суть історичних подій та діяльність історичних осіб. УДК 165.12:930.1(075.8) ББК 87.632я73 © Вашкевич В.М., 2010
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>