”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2007. Випуск 10 - 2007
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Солдатенко В.Ф.Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій
Ткаченко В.В.Інформаційні зв’язки української науки із закордоном у міжвоєнний період (1920-1939 рр.)
Погорєлов А.А.Евакуація сільського господарства Півдня України напередодні німецько-румунської окупації 1941-го року
Кучмаренко В.А., Семчук Н.І. Роль Академії наук УРСР у розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні у повоєнний період (1945-1956 рр.)
Абакумова В.І.Нагляд Міністерства культури УРСР за репертуарною політикою театрів (1985-1991 рр.)
Опанасенко О.І.Хронологія та динаміка розвитку україно-німецьких відносин 1991-1994 роки
Добровольська Г.О. Фінансова основа діяльності профспілок України (1997-2002 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Горбаченко Ю.М. Адміністративно-територіальний поділ Канівського полку (1648 – 1678 рр.)
Іржицький В.Ю. Духовниця генерального хорунжого Миколи Ханенка як джерело вивчення соціальної історії Гетьманщини
Поліщук Ю.М.Російська влада та національні меншини Правобережної України в кінці ХVШ – на початку ХХ століття: аналіз джерельної бази
Малиновська Н. Л. Архівні документи як джерела вивчення української книги другої половини ХІХ — першої чверті ХХ ст. на Півдні України

ПОЛІТОЛОГІЯ

Котигоренко В.О.Післясталінський тоталітаризм в УРСР: ретроспектива процесу легітимації
Копил О.С.Взаємодія єврейських політичних партій з молодіжними організаціями на Півдні України (20-ті роки ХХ ст.) Білошицький С.В.Мілітаризація західних суспільств та систем прийняття політичних рішень як фактор трансформації ліберальних демократій
Калініченко Б.М. Смислопродуктування – інноваційна форма реалізації влади засобів масової інформації
Семенкова М.А.Гендерна дискримінація та її вплив на розвиток людства
Курган Я.М.Політична система інформаційної цивілізації: політологічний аналіз спадкоємності
Федух І.Д.Сприйняття громадською думкою України та Росії західних цінностей: порівняльний аспект
Шевчук О.В.Дискусії в середовищі політико-академічної еліти США щодо формування зовнішньополітичної стратегії відносно КНР на початку 2000-х рр.
Безклетний С.Є. Формування політичної культури сучасних студентів як завдання практичної політики

ФІЛОСОФІЯ

Вашкевич В.М.Історична свідомість і соціалізація молоді у сучасному суспільстві
Акопян В.Г. Психологічні аспекти розвитку підприємництва в Україні
Герасимова Е.М. Діалогові моделі в методології розуміння сучасних економічних процесів
Чорний В.С.Філософсько-поетичні спадщини Г. Сковороди і Т. Шевченка - вплив на сучасність
Андрущенко Т.І.«Архітектурний» образ постмодернізму
Савчинський В.Е.Феномен свободи й «волі» як компонент мілітарної культури й менталітету українського козацтва
Копилова С.В.Національне як екзистенціал людського буття
Міронов А.В.Тоталітарні режими і соціальна самотність: філософський аналіз
Авєріна О.І.Осягнення мінливості як основного принципу буття
Ярчук Г.В. Наукова парадигма: логіко-гносеологічний сенс
Онофрійчук О.А.Соціально-філософський вимір модернізації сучасної освіти
Грива О.А. Філософсько-освітній зміст поняття «полікультурність»
Скубашевська О.С. Діалектика традицій та інновацій в освітній діяльності

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Кривошея В.В. Україна і революції ХХ ст.
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>