”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2008. Випуск 11 - 2008
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Солдатенко В.Ф.Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій (Продовження. Початок див. вип.10)
Розовик Д.Ф. Культурно–освітня робота громадських організацій у роки національно–демократичної революції (1917–1920 рр.)
Соколов В.М., Величко Т.Г.До історії нової економічної політики
Преловська І.М. Прем’єр-міністр уряду УНР Володимир Чехівський (1876 – 1937 рр.)
Бухальська М.А. Холодноярська республіка в літописі визвольної боротьби українського народу за свою незалежність (1918-1922 рр.)
Скальський В.В. Губернські селянські з’їзди (1917 – початок 1918 рр.)
Гомотюк О. Є. Українська академія наук як координатор українознавчих досліджень
Погорєлов А.А. Створення та діяльність народних формувань на Півдні України у початковий період німецько-радянської війни (червень-жовтень 1941 р.)
Акунін О. С. Південноукраїнське селянство в роки окупації (1941-1944 рр.): продподатковий окупаційний тягар
Опанасенко О.І. Українсько–німецьки зв’язки в культурній сфері (кінець 1990-х – початок 2000 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кривошея І.І. Список легітимної шляхти Уманського повіту Київської губернії кінця ХУШ – першої третини ХІХ ст.
Кривошея О.В. Полковий осавул прилуцький Михайло Федорович Мовчан і його заповіт
Кривошея Ір.І. До історії бунчукового, військового та значкового товариства
Опанащук П.В. Висвітлення революційних подій 1905-1907 років на сторінках преси

ПОЛІТОЛОГІЯ

Кривошея В.В. До історії політичної думки ХVI – ХVIІ ст.
Котигоренко В.О.Післясталінський тоталітаризм в УРСР: ретроспектива процесу легітимації (Продовження. Початок див. вип.10)
Красівський О.Я. Україна і Польща в період революції: від конфронтації до співробітництва
Сергієнко Ю.Г. Українська політична еліта в першій половині 20-х років ХХ ст.: ліворадикальний сегмент
Струкевич О.К., Степанчук Ю.С. Переяславсько–московський договір 1654 року з політико–культурного погляду
Полтавець С. В. До питання про еволюцію політичних поглядів та ідеї на Україні в переддень Хмельниччини
Бавико О.Є. Організаційне оформлення та основні форми тактики легальної опозиції гетманові П. Скоропадському
Горбань Т.Ю. Українська радянська державність в 1917-1923 роках: трансформації політичної правосуб’єктності
Корольов Г.О. Федеративістські тенденції у державному будівництві Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.)

ФІЛОСОФІЯ

Вашкевич В.М. Соціалізація сучасної молоді і її життеві цінності: соціально–філософський аналіз
Ємельянова Ю.П. Еволюція філософського розуміння суспільства: від Т. Гоббса до Н.Лумана
Акопян В.Г. Феномен українського меценацтва: соціально-філософський аналіз
Чорний В.С.Філософські ідеї в творчості В.Винниченка та українське суспільство
Нестеренко Г.О. Фактори сучасного розвитку антисемітизму в Україні: спроба комплексного аналізу
Андрущенко Т.І. Духовні цінності студентської молоді: сутність, структура, пріоритети
Терепищий С.О. Поняття «стандартизація вищої освіти» в сучасному філософсько-освітньому дискурсі
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>