”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2008. Випуск 12 - 2008
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Солдатенко В.Ф.Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій (Продовження. Початок див. вип.10-11)
Кузнець Т.В. Відміна кріпосного права і позиція православної церкви на прикладі Уманського повіту Київської губернії
Забавська О.І. Перша українська громада у Великобританії: історія формування та суспільна діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Березовська Т.В. Газетна війна 1879 року як ідеологічна засада зовнішньополітичної переорієнтації Російської імперії в останній третині ХІХ ст.
Козирев О.С. Агітаційно-пропагандистська діяльність народництва в Україні та «єврейське питання» (70-80-і роки XIX ст.)
Пунько Л.Б. Релігійно-національна спільнота Галичини (1919-1930 рр.)
Ругаль Л.П. Участь творчої інтелігенції в процесі культурного виховання школярів та молоді на звільнених землях Української РСР 1943–1945 рр.
Сухушин М.П. Зовнішні та внутрішні передумови реформування Збройних Сил СРСР у другій половині 1980–х років
Абакумова В.І.Соціальні орієнтири влади у розвитку творчої інтелігенції України(1985–1991 рр.)
Бахтін А.М. Деякі питання стосунків Україна – НАТО

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кривошея О.В. Тестамент Івана Волевача як історичне джерело

ПОЛІТОЛОГІЯ

Кривошея В.В. До тенденцій розвитку української політичної думки в ХVII – ХVIII ст.
Ємельянов В.М., Чупрін Р.В. Участь громадськості у формуванні партійної політики
Баришевська М.А. Зміст роботи лобістів і рівні застосування лобізму
Колесніченко Г.Л. Геополітичний контекст релігійно-політичних процесів у сучасній Україні
Левченко С.Ю. Технології політичної маніпуляції в мас–медіа
Андрєєва О.М. Геополітичне позиціювання держави в контексті національної безпеки
Татаренко Т.М. Інституалізація регіональної політичної влади
Шарова А.М. Політична мова та семантична політика в сучасному політичному процесі
Євтушенко О. Н. Концепції державної влади і місцевого самоврядування та їх вплив на розвиток суспільно–політичних відносин в українських землях у другій половіні ХІХ ст.
Пономаренко О.В. Ідеї державності і соборності в політичній думці Гетьманщини
Бодров Ю.І. Уманський округ Київської губернії в період пошуку оптимальної моделі управління регіонами (20-і роки ХХ ст.)

ФІЛОСОФІЯ

Вашкевич В.М. Феномен історичної свідомості: соціально–філософський аналіз
Міронов А.В. Егоїзм і самотність у філософії Нового часу
Полянська В.І. Релятивізм в системі ідей російських формалістів
Шелюто В. М. Подвоювання реальності та проблема трікстера в сакральному мистецтві
Іванова В.А. Подолання суггестії фундаментальної мови науки
Дичковська Г.О. Націоналізм та космополітизм: вихід за межі світоглядного конфлікту
Загарницька І.І. Освіта в контексті сучасних державотворчих процесів
Матвєєв В.О. Роль містичних рухів і сект в збереженні генетичного зв’язку християнства з східними релігійними традиціями в контексті формування нової духовності
Бойченко М. І. Соціально-філософський аналіз інституційної та посадової еліт як елементів системи управління
Панченко Л. М. Освіта в структурі державної гуманітарної політики
Чорний В.С. Соціальні передумови та наслідки зростання ролі військової складової у життєдіяльності архаїчних спільнот
Грива О.А. Гуманітарна експертиза технологій освіти і толерантизація молодіжного середовища
Герасимова Е. М. Менеджмент освіти: економічний ресурс розвитку
Чорноштан Т. М. Сучасні західні філософські моделі виховання
Завантажити
© 2008-2018, Усі права захищено.
*/ ?>