”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2007. Випуск 7 - 2007
ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ

Оконська Н.Б., Смирнова В.І. Практична філософія про еволюцію формули особової структури суспільства.
Русскін В.В. Духовність особистості: соціально-філософський аналіз.
Нестеренко Г.О. Залежність етапів самоорганізації етнонаціональної спільноти від рівня її ентропії.
Акопян В.Г. Підприємництво і цивілізаційний розвиток України.
Вашкевич В.М. Маніпуляція свідомістю як спосіб панування у суспільстві.
Загарницька І.І. Духовне виховання особистості в контексті реалій сучасного життя.
Жорнова О.І. До визначення ідентифікаторів суб'єкта соціокультурної діяльності.
Мірошников О.А. Модернизація, традиціоналізм і революція.
Оніпко О.Ф., Коробко Б.П. Слово про слово.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Новакова О.В. Політичне реформування як засіб модернізації влади.
Сидоренко Ю.М., Третяк А.С. Етапізація становлення та розвитку партійної системи сучасної України.
Хорішко Л.С. Модель досягнення політичного успіху.
Яцунська О.О. Феномен натовпу.
Пилинський Я.М. Міграція і національна безпека.
Стасюк Г.Є. Громадянська освіта як важлива складова процесу формування політичної свідомості молодого покоління.
Добровольська Г.О. Участь профспілок у вдосконаленні. загальнообов’язкового державного страхування в Україні (1991-2002 рр.).
Бутченко Т.І. Соціально-політична концепція М.П.Драгоманова: дороговкази сучасного розвитку.
Коваль І.В. Демократизація релігійно-церковної сфери - важлива риса громадянського суспільства.
Гаспарян М. В. Система моніторингу міжетнічних відносин в Криму.
Прибиткова-Барсукова Л.О. Принцип свободи преси в міжнародному праві та національних законодавствах.
Лега А.Ю. Тенденції розвитку миротворчої діяльності в Європі в сучасному геополітичному міжнародно-правовому середовищі.

ІСТОРІЯ

Пронь С.В. Україна і Китай в системі міжнародних відносин: історія та сучасність.
Чорний В.С. Роль військових реформ Філіпа ІІ у модернізації давньогрецького суспільства.
Горбаченко Ю.М. До історії Канівського полку.
Дан О.Ю. Урядники Брацлавського воєводства напередодні Національно-визвольної війни середини ХVII ст.
Поліщук Ю.М. Волинське село у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (етносоціальний аналіз).
Кузнець Т.В. Родина Саббатовських в національно-духовному житті України початку ХХ ст.
Гарбар Г.А. Заклади розміщення м.Миколаєва як складова інституту гостинності (кінець ХІХ - початок ХХ ст.).
Бахтін А.М. Колективізація сільського господарства на Півдні України.
Погорєлов А.А. Дезертирство військовослужбовців Червоної армії під час оборони Південної України (червень - жовтень 1941 р.).

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кривошея В.В. Українська козацька старшина (огляд джерельної бази).Продовження. Початок: Гілея. - 2005. - № 1.
Іржицький В.Ю. Козелецька сотня Київського полку за даними Генерального слідства про маєтності.
Кривошея О.В. Духовний заповіт як історичне джерело.
Сусоров С.В. Жандармські документи із фондів ЦДІАУ про діяльність соціалістів-революціонерів в українському селі (1907 – 1914 рр.).
Акунін О. С. Українське селянство Півдня України в 20-50-ті роки ХХ ст. (огляд сучасної української історіографії).

АРХЕОЛОГІЯ

Горохівський П.І. Ритуальне спалення Тальянівського поселення-гіганта.
Матвієнко Л.В. Кам'яні стели з городища «Дикий Сад» у контексті археологічних реалій бронзової доби Північного Причорномор'я.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

РЕЦЕНЗІЯ Архангельська А.С. Новаторська гіпотеза про інтегральну концепцію людини. (Оконська Н.Б.,Оконська Н.К. Еволюція і генетика суспільства у фокусі філософії. Монографія. Вид. 2. – Севастополь-Перм, 2007.).

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ.

Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.