”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2007. Випуск 8 - 2007
ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ

Дубінін В.В. Формування та розвиток інтересів українського народу
Мельник А.І. Дослідження законів історії в новітній філософсько-історичній думці України
Акопян В.Г. Взаємовідносини етики і бізнесу в Україні
Бондаренко О. В. Економічна ментальність як фактор побудови модерного українського суспільства
Малик І.В. Історико-філософська рефлексія семантичної природи явища технократизму
Вашкевич В.М. Модифікація світоглядних засад молоді у контексті цивілізаційного розвитку України
Петрищева О.М. Роль середнього класу у формуванні громадянського суспільства в Україні
Мітіна В.І. Предмет філософії в інтерпретації Павла Верисага
Брезинський В.М. Проблема абсолютного та відносного в аксіології
Русскін В. В. Проблема споживання у соціальній філософії
Міронов А.В. Тема подолання самотності у римській філософії
Чорний В.С. Середньовічна війна: правові, етичні та релігійні засади
Янко В.В. Ідеї соціальної та національної справедливості в українському дисидентському русі в 1960-1980-і роки

ПОЛІТОЛОГІЯ

Осипов А.В. Самоврядний процес та його роль в становленні демократії в сучасній Україні
Дегтеренко А.М. Етнічні особливостів зайнятості та соціально-професійної стратифікації територіальних громад Українського Північного Приазов’я
Траверсе О.О. Політичне керівництво і політичне лідерство в Україні пізньої радянської доби
Чаплінська Т.М. До питання соборності в українській суспільно-політичній думці початку XX століття
Болотнік В.Ю. Балансування між ринковими і плановими орієнтаціями у програмних та інституційних засадах діяльності європейської соціал?демократії
Шеховцов А.В. Правий радикалізм в сучасній Греції: загальний контекст і перспективи розвитку
Сидоренко Ю.М. Етнополітичні особливості державного управління середньоазіатських республік

ІСТОРІЯ

Кузнець Т.В. Узагальнений портрет православного парафіяльного духовенств з некрологічних публікацій «Киевских епархиальных ведомостей»
Шугальова І.М. Модернізація єпархіальних структур православної церкви в Україні в другій половині ХІХ ст.
Міронова І.С. Діяльність вільних пошт в Україні в кінці ХУШ – ХІХ ст.
Бородіна Г.Г. Православні бібліотеки Півдня України ХІХ ст. як історико-культурна цілісність
Малиновська Н.Л. Діяльність товариства «Просвіта» в Миколаєві і українська книга
Занік Я.М. Селяни Правобережжя в українізаційних процесах 1920-х – початку 1930-х років
Петренко О.М. Театр і музика в культурному житті м. Миколаєва (50 – 70-і роки ХХ ст.)
Гарбар Г.А. Сфера гостинності Миколаївщини у першій половині 1980?х років: послуги закладів розміщення і харчування туристів
Абакумова В.І. Всеукраїнський форум інтелігенції як віха державотворчого процесу

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Кривошея В.В. Родоводи казацької старшини (доба козацько-гетьманської держави)
Кривошея О.В. Збірка духовних заповітів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як історичне джерело

АРХЕОЛОГІЯ

Горбенко К.В. Історичний розвиток регіону степового Побужжя на рубежі ІІ-І тис. до н.е.
Горохівський П.І. Прадавні землероби на території Черкащини

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК. Академічні науково-практичні слухання
РЕЦЕНЗІЯ. Кисельов М.М. Новий підхід до розуміння процесів етнонаціонального буття. (Нестеренко Г.О. Українська політична нація:самоорганізаційні засади становлення.. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 360 с.)

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Давлєтов О.Р. Міжнародна наукова конференція «Суспільна дипломатія, неурядові організації і еволюція міжнародних відносин у ХХ - ХХІ ст.»
Хімченко О.Г. ХІІ Міжнародні слов’янознавчі читання
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.