”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2007. Випуск 9 - 2007
ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ

Русскин В.В.Сутність людини : теоретико-методологічний аналіз проблеми
Матвєєв В.О Проблема самореалізації особистості в творчості Григорія Сковороди в аспекті синтезу філософсько-релігійних традицій Сходу і Заходу
Гринчишин Н.І. Аксіологічне визначення обличчя Іншого в етиці Емануеля Левінаса
Колесникова І.Є.Проблема духовного розвитку особистості в онтогенезе
Вашкевич В.М. Історичний процес як умова формування історичної свідомості молоді
Онофрійчук О.А. Зміни та диференціації у сучасному світі
Акопян В.Г. Розвиток підприємництва в Україні: соціально-філософський аналіз
Дичковська Г.О.Суб’єкт політичного буття: мета діяльності та ідеологічні тенденції
Макарова А.О. Подвійна сутність соціальної справедливості: теоретико- практичний контекст
Петрищева Розгляд проблеми розвитку стосунків між державою та громадяським суспільством у філософській думці Європи
Ємельянова Ю.П. Основні методологічні підходи щодо дослідження соціокультурних систем регіонів
Троїцька Т.С. Філософська методологія у розвитку метатеоретичного мислення майбутнього педагога
Камінська О.В.Управління навчальним закладом як система:соціально-філософський підхід

ПОЛІТОЛОГІЯ

Богуславська К.О.Проблема топологізації та типологізації політичних мереж
Даховник Л.Л. Ліберал-демократичні і соціал-демократичні аспекти демократичного розвитку: порівняльний аналіз
Ковтун О.Ю. Передумови створення та перспективи функціонування міжнародних субрегіональних об’єднань пострадянських держав Чорноморсько – Каспійського простору
Траверсе О.О.Політичне керівництво та політичне лідерство в інституційному середовищі партійно-радянської системи влади в України
Землюк В. П.Соціально-економічні чинники трансформації політичної ідентичності в Україні в роки «перебудови»
Цокур Є.Г. Використання принципу імперативності в контексті легітимації політичної влади України
Пронченко О.С. Політико-правові засади функціонування засобів масової інформації в Україні: стан та перспективи розвитку
Тополь О.В. Старіння населення як соціально-демографічна проблема
Добровольська Г. О.Структура та організаційна будова українських профспілок (1997-2002 рр.)
Зварун О.В. Межконфесійна ситуація в контексті суспільно-політичних процесів на Прикарпатті у першій половині 90-х років ХХ ст.
Чорний В.С.Соціальні революції XVII-XVIIІ ст. в Англії та Франції: досвід, здобутки, уроки для України

ІСТОРІЯ

Кривошея В.В.Нащадки козацько-старшинських родів на фронтах революції та громадянської війни 1917 – 1920 років
Шаповал Ю.І. Роман Шухевич і політика пам’яті в сучасній Україні
Котляр Ю.В. Голодомор 1946-1947 років на Миколаївщині через призму репресивної політики на селі в 40-х – першій половині 50-х рр. ХХ ст.
Кучера І.В.Українська греко-католицька церква у Східній Галичині в умовах російської окупації (1914-1915 рр.)
Ткаченко В.В.Проблеми дослідження історії української науки у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (Теоретико-методологічні аспекти)
Бахтін А.М. Голод – геноцид 1932-1933 років на території Півдня України
Занік Я.М.НЕП і коренізація в сільській місцевості Правобережної України (20–30-і роки ХХ ст.)
Козоріз В.В. Соратник Михайла Грушевського. Сторінки біографії Дмитра Ісаєвича
Кривуля О.О.Діяльність жіночих відділів Компартії Україні у 20-і роки ХХ ст.
Лісовська О.В.Політика інтенсифікації сільгоспвиробництва в Україні та її наслідки (1966-1985 рр.)
Шевченко Н.В.Вищі навчальні заклади Миколаївщини в роки Великої Вітчизняної війни

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Шеховцов А.В.Новий правий радикалізм в Європі як предмет дослідження в вітчизняної і зарубіжної історіографії
Котляр Г.Є. Атеїзм як феномен духовної культури ( історіографія проблеми)
Кузнець Т.В.Біографічні публікації «Киевских епархиальных ведомостей» як джерело вивчення впливу православного духовенства на національно-духовне життя народу

ОГЛЯД

Абакумова В.І.Реформування театральної справи в Україні у другій половині 80 х років ХХ ст.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.