”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2006. Випуск 6 - 2006
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Шаповал Ю.І. Сталін та його спадщина у контексті радянської політичної історії.
Романюк Н.Й. Етнічні аспекти підприємництва в губерніях Південно-Західного краю Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).
Панченкова Н.О. Формування соціального складу ліворадикальних організацій на теренах України на початку ХХ ст.
Шандра І.О. Зміни в стратегії представництва інтересів гірничопромислової буржуазії Донбасу на початку ХХ ст.
Шаповалова І. В. Науково - історичні товариства Півдня України: Одеське товариство історії та старожитностей.
Махорін Г.Л. Благодійна діяльність як суспільне явище ХІХ – початку ХХ століття.
Ядловська О.С. Архівні матеріали про діяльність Центральної Ради на Півдні України.
Котляр Ю.В. Німецьке та болгарське населення Півдня України у повстанській боротьбі (1917 – 1920 рр.).
Сапицька О.М. Участь жінок в селянському опорі колективізації та радянській владі (1928-1932 рр.).
Докашенко Г. П. Взаємовідносини інтелігенції і влади в тоталітарній державі: на матеріалах повоєнної Болгарії.
Горохівський П.І. Східнотрипільська культура на території Черкащини.
Ковальська К.В. Життєвий та творчий шлях Д.Г.Віленського.

ФІЛОСОФІЯ

Русскін В.В. Специфіка соціологічного підходу до вивченя особистості.
Акопян В.Г. Моральні фактори розвитку підприємництва в Україні.
Вашкевич В.М. Деміфологізація історії як спосіб реалізації людської свободи.
Дичковська Г.О. Політичний міф: соціальна зумовленість і штучна реальність.
Халамендик В.Б. Інтеграція національної та європейської систем соціальної роботи: проблеми і перспективи.
Дзвінчук Д.І. Європейський погляд на засади сучасної освітньої політики.
Рябченко В.І. Викладач як основний суб’єкт взаємодії зі студентом у вищій школі: проблема професіоналізму.
Чорний В.С. Роль релігії у формуванні патріотизму захисників Української держави.
Майданік І.П. Трудові міграції як стратегія поведінки української молоді.
Полянська В.І. Бахтін і формалісти.
Мітіна В.І. Теологічний функціоналізм Павла Верісага.
Найчук А.В. Філософсько – педагогічна думка в епоху середньовіччя.

ПОЛІТОЛОГІЯ

Іванов М.С. Конституційні зміни та проблеми становлення парламентсько-президентської форми правління в Україні.
Шкуренко К.О. Стандарти партійної демократії.
Ніколаєнко Н.О. Партійна система в сучасній Україні: новітній етап розвитку.
Бортніков В.І. Особливості розвитку партійної системи українського суспільства в контексті виборів.
Іванілов О.В. Категоріально – політологічна основа дискурсу альтернативності.
Болотнік В.Ю.Специфіка впровадження концепції міжнародних відносин Соціалістичного Інтернаціоналу «Південь –Північ» в її програмних засадах та європейській діяльності.
Семенкова М.А. Вимірювання нерівномірності людського розвитку.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Горбаченко Ю.М. Нова книга про козацтво. (Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Канівський полк. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2006. – 220 с.)
Михайлюк В.П. Магія майбутнього крізь дзеркало минулого.
Кривошея І.І. Україна і Європейська Співдружність.
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.