”Гілея (науковий вісник)": Збірник наукових праць.- К., 2008. Випуск 16 - 2008
ЗМІСТ

ІСТОРІЯ

Поп Ю.І. Еріх Лясота й переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа П
Дмитрук І.Ф. Сімейна обрядовість гуцулів в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ–першої половини ХХ ст.
Ткаченко В.В. Внесок вчителів та учнів у розвиток історико–краєзнавчих досліджень в Україні у 20–30–х роках ХХ ст.
Мазур І.В. З історії комунального електротранспорту губернських міст України на початку 20–х років ХХ ст.
Ткаченко І. В. Система охорони здоров’я в Україні у 20–ті роки ХХ ст.
Корольова Г.І. Інверсія соціальних аномалій та норм життя сільських мешканців України у 50–80–і роки ХХ ст.
Ковальчук Т.І. Культурна політика Європейського Союзу як інтеграційний фактор та інструмент формування загальноєвропейського культурного простору

ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Солдатенко В.Ф. Політичні портрети Винниченка і Петлюри революційної доби через призму історіографічного освоєння (Ч.2)
Кривошея В.В., Кривошея О.В. Українська козацька старшина. Станіслав Кохановський
Юрченко В.В. Діяльність Київського тимчасового комітету у справах преси (1906–1917 рр.)
Шумихіна С.О. Новітня історіографія причин, перебігу та наслідків польсько–української війни 1918 – 1919 років
Яремчук В. П. Контексти української історії у неканонічних інтерпретаціях істориків УРСР (середина 50–х – початок 70–х рр.)
Патик В.В. В’ячеслав Стрельський – історик та джерелознавець

ПОЛІТОЛОГІЯ

Струкевич О.К., Степанчук Ю.С. Автономія як попередження суверенітету та постсуверенна автономія (аналізуючи історію України–Гетманщини)
Хомовненко М.Г. Термінологія і стандарти сучасних виборів
Ващенко К.М. Алгоритми та етапи аналітичного процесу в політичному аналізі
Касьянов Д.В. Підприємництво в контексті культури: історичний досвід осмислення
Шкуренко К.О. Проблеми якісного аналізу української партійної демократії
Ніколаєнко Н.О. Теоретико–методологічні проблеми визначення поняття «політичної реклами»
Яковлєва Н.І. Комунікаційний аспект політичної пропаганди
Ставнійчук Т.А. Вступ України до Світової організації торгівлі: здобутки і втрати
Шевчук О.В. Американсько–китайські відносини за президентства Р.Рейгана: детермінуючі чинники та визначальні тенденції
Лендьел М.О. Вплив партій на політичні пріоритети постсоціалістичних місцевих еліт Центрально–Східної Європи: теоретичні аспекти та методологія дослідження

ФІЛОСОФІЯ

Андрущенко В.П., Андрущенко Т.В. Слов’янська педагогіка в європейському освітньому просторі: спроба аналітичного осмислення
Вашкевич В.М. Ідея суспільного прогресу в історії філософії
Загарницька І.І. Феномен духовності: сутність та структура
Дичковська Г.О. Внутрішньо–смислова структурна схема політико–ідеологічних систем
Молодиченко В.В. Проблема вибору цінностей в контексті самореалізації особистості
Мельник А.І. Методологічні підходи аналізу історії в працях М. Грушевського
Тимошенко О.І. Глобалізаційні виклики розвитку освіти ХХІ століття
Артімонова Т.П. Зміна пріоритетів молоді та студентів в період суспільної трансформації
Тополь О.В. Теоретичне дослідження старіння: психологічні концепції розвитку особистості
Брезинський В.М. Простір свободи і світ цінностей: специфіка взаємозв’язку
Марченко Є.О. Генезис уявлень про справедливість у традиційних, тоталітарних та перехідних суспільствах

ДИСКУСІЯ

Влялько О.М. Народження нових суспільно-економічних відносин
Завантажити
© 2008-2019, Усі права захищено.